Iskolánk alapfokú művészetoktatási intézmény, ahol különböző művészeti tagozatokon: zene, tánc, képzőművészeti és dráma tanszakon történik oktatás. Iskolánk legfontosabb pedagógiai alapelve: a személyiségfejlesztés, a művészi tehetség kibontakoztatása. Pedagógiai munkánkban egészséges arányban ötvözzük a képességfejlesztő és a produkcióközpontú művészeti nevelést. Egyformán lényegesnek tartjuk mindkettőt, hiszen csak megfelelő képességfejlesztés után lehet sikerélményt nyújtó produkciót létrehozni. Iskolánk – oktatási feladatain túl – közművelődési szerepet is betölt a város életében, rendszeresen szervezünk hangversenyeket, kiállításokat, néptánc és társastánc bemutatókat, játszóházakat. Az iskolában több művészeti csoport működik, akik fellépéseikkel színesítik nemcsak közismereti iskolájuk műsorait, hanem gyakran a városi ill. város környéki települések rendezvényeit is. A nyári szünetben tánc- és képzőművészeti táborokat szervezünk.

Az intézménynek tizenkét évfolyama van, melynek keretei között az oktatás kiselőképző, előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik. Az alapfokú évfolyamok elvégzéséről szóló bizonyítvány továbbképző évfolyamokra, ill. művészeti szakközépiskolába való jelentkezésre jogosít.

Address

Our Address:

5540 Szarvas, Fő tér 3.

GPS:

46.861254016187175, 20.550216490737967

Telephone:
Web:

-